Oferta

Projektowanie zieleni miejskiej

  • Projektowanie – oferujemy kompleksowe opracowanie projektów koncepcyjnych i wykonawczych zagospodarowania terenów zieleni: parków, skwerów i placów miejskich, placów zabaw, terenów zieleni przy budynkach użyteczności publicznej, kościołach, osiedlach mieszkaniowych, zieleń przy szlakach komunikacyjnych, budowa stawów oraz aranżacje zieleni we wnętrzach.
  • Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem.
  • Rewitalizacja parkowych i ogrodowych założeń historycznych.
  • Zasady pielęgnacji – opracowanie zasad pielęgnacji i eksploatacji terenów zieleni.
  • Doradztwo ogrodnicze.
zdjecie