Realizacje

Lublin – Park Zawilcowa 2017 – 2018

Zobacz galerię realizacji

NAZWA: Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie – zadania planowanego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

ZAKRES PRAC:

 1. rozbiórka istniejących obiektów kolidujących z budową parku,
 2. wycinka drzew i krzewów,
 3. niwelacja terenu,
 4. budowa ciągów rowerowych i pieszych,
 5. budowa placu wypoczynkowego,
 6. budowę ogrodu sensorycznego,
 7. dostawa i montaż obiektów małej architektury,
 8. zabiegi pielęgnacyjne zieleni istniejącej,
 9. nasadzenia zieleni,
 10. wykonanie oświetlenia,
 11. wykonanie kanalizacji teletechnicznej,
 12. wykonanie i montaż tablicy informacyjnej (unijnej) – 1 szt.,
 13. wykonanie i montaż tablic pamiątkowych (unijnych) – 3 szt