Realizacje

Lublin – Park Ludowy 2019 – 2020

Zobacz galerię realizacji

NAZWA: Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

ZAKRES PRAC: wykonanie zagospodarowania 22,00 ha terenu Parku Ludowego w tym:

 1. wykonanie kompleksowej gospodarki zielenią obejmującej niezbędne wycinki drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne istniejącej zieleni i nasadzenia nowych gatunków roślinności, w tym roślin wodnych w dydaktycznym ogrodzie roślin wodnych oraz zagospodarowanie trawników,
 2. niwelację terenu,
 3. budowę:
  a) ścieżek dydaktycznych,
  b) placów,
  c) zejść do rzeki,
 4. budowę stref wypoczynku obejmujących m. in.: place zabaw, place do ćwiczeń i siłownie,
 5. budowę wybiegów dla psów,
 6. wykonanie obiektów małej architektury,
 7. wykonanie dydaktycznego ogrodu wodnego oraz dydaktycznego ogrodu roślin wodnych,
 8. wykonanie systemu przyrodniczej informacji wizualnej dla Parku,
 9. wykonanie systemów informacyjnych, regulaminów i tablic,
 10. wykonanie tablicy pamiątkowej (1 szt.) i informacyjnej (1 szt.) o dofinansowaniu inwestycji ze środków europejskich.